FORSIDE

Værdiskabelse gennem aktiv ejendomsadministration

Integrated Property Solutions (IPS) varetager ejeres interesser i investeringsejendomme med det formål at skabe værditilvækst. Det gør vi gennem aktiv dialog om ejers strategier og ønsker, så vi sikrer sammenhæng mellem finansiering, udlejning og drift.

Administration og rådgivning

IPS optræder proaktivt og varetager ejernes og investorernes interesser. Vi leverer ydelser, der spænder fra egentlig ejendomsadministration over drift og udvikling til rådgivnings- og konsulentopgaver.

Vi betragter investeringsejendomme som en forretning, der skal passes hver eneste dag for at sikre optimalt afkast. Hertil kommer at ejers strategi, investeringshorisont, risikoprofil og særlige ønsker løbende skal afstemmes. Alt dette kan vi levere gennem et stringent forretningskoncept kombineret med godt købmandskab og mange års relevant erfaring.

Kontakt os for uforpligtende møde.