Select Page

Administration og styring

Forudsætningen for at kunne levere troværdige budgetter, realistiske strategier eller prisfastsætte en ejendom er, at de relevante dokumenter er i orden, og at administrator har et indgående kendskab til dem.

IPS leverer en effektiv og proaktiv ejendomsadministration baseret på en gennemarbejdet forretningsmodel. Vores ejendomsadministration består bl.a. af håndtering af fakturaer, huslejeopkrævninger, dokumentstyring og budgetopfølgning.

Ledelse frem for administration

Den måde IPS styrer ejendomme på adskiller sig fra traditionel administration ved at være egentlig ledelse. Det betyder, at vi målrettet bidrager til værdiskabelsen af den pågældende ejendom. Vi betragter i princippet en investeringsejendom som en hvilken som helst anden virksomhed, der skal passes og vækste.

Målet med vores ydelser og rådgivning er at skabe værdi og optimere investors afkast i overensstemmelse med investors strategi.

IPS er baseret på en åben struktur, så alle informationer vedrørende ejendommen gøres tilgængelige for kunden. Den løbende rapportering sammensættes efter kundens behov og ønsker.

Styring af ejendomme, selskabsadministration, koordinering af drift og vedligeholdelse m.v. er yderligere en del af de administrative ydelser, vi kan levere efter behov.

IPS leverer kompetent og proaktiv rådgivning i kombination med en effektiv og struktureret styring af investeringsejendomme