Select Page

Vores kunder

PS’ kunder er ejere af investeringsejendomme.

Vores kunder har et ønske om professionel administration og styring samt sparring om værdiskabelse af deres ejendomme. Du kan f.eks. være kommanditist i et K/S, panthaver, have din egen portefølje af investeringsejendomme eller anden form for ejerskab.

Vores opgave er at optimere afkastet af investeringen. Det gør vi ved at levere kvalificeret rådgivning, og ved at udføre en dygtig styring af ejendommene og lejere på investors vegne . Ved at træde ind i investors rolle påtager vi os opgaven at varetage investors kunder, lejerne, der er forudsætningen for en rentabel drift.

Det er IPS’ fornemmeste opgave at sikre, at investors strategi for ejendommen føres ud i livet på en ordentlig, velstruktureret og effektiv baggrund.

Vi følger tæt op på ejendommens aktiviteter og rapporterer til vores kunder efter deres ønsker for at skabe tryghed og tillid.

IPS leverer kompetent og proaktiv rådgivning i kombination med en effektiv og struktureret styring af investeringsejendomme