Select Page

Øget værdi på kort og langt sigt

Forøgelse af ejendommens værdi herunder friværdi er omdrejningspunktet i alle ejendomsinvesteringer. Denne øgede værdi kan både være markedsdrevet og skabt gennem egen indsats.

Investorernes fokus er som regel på den markedsdrevne værdiforøgelse, og den aktuelle markedsværdi er ofte genstand for debat. Her glemmer mange at have fokus på den langsigtede værdiforøgelse, som sker gennem egen indsats.

Grundlaget for selv at skabe værditilvækst opnås ved at fokusere og optimere forholdene for lejerne, grundig planlægning og konsekvent udførsel af vedligeholdelse og ombygninger samt naturligvis tilvejebringelse af den rette finansiering. Men helt overordnet er det evnen til at se mulighederne, evnen til at kombinere og gennemføre dem, som er kunsten – og det er samtidig det, der skaber den faktiske værditilvækst.

Hos IPS kombinerer vi et solidt kendskab til ejendomme og markedet generelt med godt købmandskab og evnen til at tænke på tværs af faggrænser. Det er vores styrke i den løbende proces, der skaber værdivæksten i de ejendomme, vi er sat til at administrere.

Værdiskabelse eller friværdiskabelse kræver konstant fokus på ejendommen. Ejendommen skal desuden tænkes ind i en større sammenhæng og ikke alene administreres passivt. Det er en sådan et fokus, IPS kan give din ejendom og dermed være med til at optimere værdien.

IPS leverer kompetent og proaktiv rådgivning i kombination med en effektiv og struktureret styring af investeringsejendomme